Гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдийг гадуур явуулахгүй, сэжигтэй тохиолдол гарсан үед ойрын хавьтлыг илрүүлэх зорилготой ( буцах )

БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Нэвтрэх нэр Нэвтрэх нууц үг